Vierailijoita

Käyntejä kotisivuilla:192766 kpl

Opettajien digitaidot hyvällä mallilla

Keskiviikko 29.3.2017 klo 15:43 - Virpi Korhonen

Kuntavaalien alla on käyty keskustelua digiloikasta ja Nurmijärven sivistystoimen valmiudesta tarjota sekä henkilöstölleen että oppilaille riittävät digitaidot ja laiteresurssit. Ohessa kunnan tieto- ja viestintätekniikan koordinaattori Harri Luttisen selvitys kunnassamme tehdystä perustyöstä:

Nurmijärven koulutuspalveluissa on panostettu vuosien ajan opettajien tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Opettajille on tarjottu ja tarjotaan koulutuksia sekä kunnan itse toteuttamina, ulkopuolilta ostettuina ja myös Nurmijärven koordinoiman Kuuma TVT-hankkeen kautta.

Vuoden 2015 alusta alkaen kouluilla on ollut käytössä digiagenttimalli, malli tuo kaikille kouluilla tutoropettajan, joka auttaa opettajia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan teknologiaa hyödyntäviä oppimisprojekteja. Hallituksen Uusi perukoulu-hankkeen myötä kunta on saanut valtionavustusta agenttimallin laajentamiseen ja syksystä 2017 alkaen digiagenttina työskenteleviä opettajia on 10 kpl, jotka toimivat kiertävinä tutoropettajina. Digitaitojen lisäksi he tukevat kouluja uuden opetussuunnitelman mukaisen oppimisen toteuttamisessa.

Kuuma TVT-hanke on tarjonnut vuodesta 2012 alkaen vuosittain n. 150-250 nurmijärveläisopettajalle digitaitoja kehittävää koulutusta. Koulutukset ovat olleet monimuotoisia, niin koululle ja oppitunnille asti saapuvia (vrt. digiagenttien toiminta) kuin eri teemoihin liittyviä täsmäkoulutuksia. Lisäksi hanke on järjestänyt KuumaPop-tapahtumia, jossa opettajille on tarjottu erilaisia aiheeseen liittyviä työpajoja ja workshopeja.

Vuosittain kunnan opettajille tarjotaan tvt-koulutusta sekä työpäivän ulkopuolisina veso-koulutuksina että työpäivän aikana toteutettavina koulutuksia. Nämä koulutukset ovat painottuneet kouluille hankittujen työvälineiden kuten tablettitietokoneiden osaamiseen ja sähköisten oppimisympäristöjen (Edison, Office365, GSuite) käyttöön. Koulutukset ovat olleet erittäin suosittuja ja niitä pyritään toteuttamaan kunnan omien asiantuntijaopettajien voimin toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Koulujen toimintakulttuuri on kehittynyt vuosien mittaan ja koulujen toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon digitalisuuden edistäminen. Kouluissa ei ole enää yhtä vastuuopettajaa vaan kehittämistyötä tehdään tiimeissä, jolloin osaaminen ja vastuu jakautuu. Esimiehet ottavat tvt-asiat huomioon kehityskeskusteluissa ja kouluissa määritellään opettajakohtaisesti osaamisen kehittämisen tarpeita sekä digitalisaatioon liittyviä opettajakohtaisia tavoitteita.

Koulujen tekniseen toimintaympäristöön on panostettu vahvasti. Kouluilla on kattavat toimivat langattomat verkot, päätelaitteiden suhde tämän vuoden hankintojen jälkeen on 1 laite/2,2 oppilasta mikä on valtakunnallisella tasolla hyvä taso.

Koulujen ja opettajien teknologisia valmiuksia, toimintatapoja, asennoitumista ja osaamista kartoitetaan säännöllisesti. Työvälineenä toimii Opeka-kysely, joka on valtakunnallinen Tampereen yliopiston ylläpitämä työväline. Opeka-kyselyä hyödynnetään myös opetus- ja kulttuuriministeriön työvälineenä toiminnan arvioinnissa. Maaliskuussa 2017 on parhaillaan menossa Opeka-kysely. Kysely tarjoaa jokaiselle opettajalle yhteenvedon omasta tilanteesta ja verrokkiluvut oman kunnan vastaavista opettajista sekä valtakunnallisen vertailuluvun. Vertailuluvut julkaistaan myös koulu- ja kuntatasolla. Kyselyn tulokset julkaistaan kevään aikana.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tvt, Nurmijärvi, sivistystoimi, Opeka

Tarvitaanko Nurmijärvellä painotettua opetusta?

Perjantai 5.10.2012 klo 22:05 - Virpi Korhonen

Sivistyslautakunta selvitti alkusyksystä ruotsinkielisen kielikylpypäiväkodin tarvetta. Kielikylpyopetuksen tarkoitus on jatkua myös ala- ja yläkouluun. Kyselyssä kävi ilmi, että varsinkin englanninkieliseen kielikylpyopetukseen olisi laajaa kiinnostusta. Osa kuntalaisista oli taas sitä mieltä, että tällaisia ”herkkuja” ei tulisi ylipäätään tarjota kenellekään.

Kielikylpyopetuksesta päätettäessä tulisi samalla linjata, tarjotaanko Nurmijärvellä tulevaisuudessa muuta painotettua opetusta, esim. musiikki- tai liikuntaluokkia. Onko kunnallamme varaa tarjota painotettua opetusta tai vastaavasti varaa olla tarjoamatta? Yhä useammat perheet toivovat koulupäivien ja harrastusten lomittuvan, jolloin ilta-ajan voisi rauhoittaa perheelle. Yhteistyö esim. musiikkiopiston, tanssiopiston ja urheiluseurojen kanssa voisi mahdollistaa painotetun opetuksen tarjonnan ympäri kuntaa.

Asialle on sekä vastustajia että puolestapuhujia. Vastustajien yleisin argumentti on, että painotteisuus luo epätasa-arvoa koulujen ja oppilaiden välille. Toisaalta nurmijärveläisten oppilaiden voidaan katsoa olevan epätasa-arvoisessa asemassa suhteessa niihin pääkaupunkiseudun kuntiin, joissa painotettua opetusta on tarjolla.

Helsingissä koulut voivat tarjota painotettua opetusta, johon oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella koko kaupungin alueelta. Painotettu opetus alkaa 1., 3. tai 7. luokalla. Soveltuvuuskokeella valituista oppilaista voidaan muodostaa joko oma ryhmä tai oppilaat voidaan sijoittaa muiden kanssa samaan luokkaan. Tällöin vain painotetun oppiaineen, esimerkiksi musiikin tunnit pidetään omassa ryhmässä. Painotettua ainetta opiskellaan yleensä 1–2 viikkotuntia oppiaineen valtakunnallista vähimmäistuntimäärää enemmän.

Itse kuulun painotetun opetuksen kannattajiin. Perheen arjen ja koululaisten jaksamisen kannalta painotteisuus mahdollistaa intensiivisen harrastamisen, joka muutoin olisi hankala yhtälö. Tavoitteenani on saada ensi valtuustokaudella periaatepäätös siitä, ryhdytäänkö Nurmijärvellä tarjoamaan painotettua opetusta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: painotettu opetus, Nurmijärvi, sivistystoimi