Vierailijoita

Käyntejä kotisivuilla:192766 kpl
Share |

Virpistä sanottua eduskuntavaalien alla 2011

 

Kun Virpi tuli kunnallispolitiikkaan, oli helppo nähdä, että nyt saimme uuden lapsiperheiden edunvalvojan. Hän otti tutkijan otteellaan tarkasteltavaksi jokaisen väitteen, luvun ja euron ja perusteli faktoilla lastenhoidon vaihtoehtojen turvaamisen järkevyyden.

Hänen kohdallaan faktat ja oma aate tukevat toisiaan.

Matti Vanhanen

 

Olen seurannut Virpin poliittista, nousujohteista uraa toimiessani Keskustan Uudenmaan piirin puheenjohtajana 2000-luvulla sekä naapurikunnan Vihdin kunnanvaltuutettuna. Virpin esiintyminen kokouksissa ja puheenvuorot ovat aina viestittäneet osaavasta, tarmokkaasta naisesta.

Olen usein saanut Virpiltä faktatietoja päätöksen tekoon, kun lapsia kotona hoitaville vanhemmille maksettu Vihti-lisä on ollut uhattuna.

Vuonna 2007 piirin viettäessä 90-vuotisjuhlaansa Virpillä oli vahva rooli Nurmijärvellä järjestetyn kokouksen ja juhlan järjestelyissä. Hänen vastuullaan oli kokouspaikka, ruokatarjoilu, esiintyjät, kaikki. Juhlakokous onnistui erinomaisesti ja vahvisti käsitystäni Virpin erinomaisista organisointitaidoista.

Varpu-Leena Malmgren

 

Kansanedustajan tehtävä on vaativa ja sitoutumista edellyttävä työ. Virpi on koulutukseltaan ja taidoiltaan tehtävään erinomaisesti sopiva henkilö. Hänen kykyihinsä voi luottaa. Hän tekee sen, minkä lupaa - usein vielä enemmän kuin kysyjä on ymmärtänyt pyytääkään. Hän on sanavalmis ja tottunut esiintymään. Hän ei arkaile ottaa asioita esille.

Hänellä on kontakteja oman puolueen lisäksi monien puolueiden edustajiin. Hän on ihmisen puolella vauvasta vaariin - hän on pieniin päin.

Tarja Lausvaara


Virpillä on useimmiten monta rautaa tulessa eikä hän pelkää takoa, kun rauta on kuumaa. Virpi on osoittanut selviänsä tehtävistään kovankin paineen alla erinomaisen organisointikykynsä ja tilanteen hahmottamistaitonsa ansiosta.

Mielestäni hienoin piirre on kuitenkin se, että Virpi kuuntelee, kun minulla on asiaa. Olen usein kääntynyt hänen puoleensa ja saanut aina neuvoja, tukea, selvennyksiä ja vastauksia kysymyksiini. Siihen olen voinut luottaa aina, eikä vain vaalien alla.

Pia Jaakkola


Virpi on tarmokas, aikaansaava ja hyvin ihmisten kanssa toimeentuleva luottamushenkilö. Hän ajaa sinnikkäästi tärkeänä pitämiään asioita kunnanvaltuustossa ja –hallituksessa, ja saa ne useimmiten myös toteutettua.

Hänestä tulee todella hyvä kansanedustaja.

Seppo Pellinen


Tutustuin Virpiin 2000-luvun puolivälissä, kun olin mukana Lapsiperheiden Etujärjestön toiminnassa. Minuun on tehnyt syvän vaikutuksen intohimo, jolla Virpi tarttuu kulloiseenkin projektiin - ja saattaa ne loppuun pieteetillä.

Virpille kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja tärkeitä. Ihmiselämän arvostaminen ja sen eri vaiheiden erityispiirteet ovat tuttuja jo oman perheen myötä. Virpissä yhdistyy tunne ja järki sekä kyky tehdä kauaskantoisia päätöksiä viisaasti ja rakentavasti.
Minä luotan Virpiin!

Irina Havinmaa

 

Virpi on aikaansaava ja auttavainen ihminen. On ollut mukava seurata Virpin edistymistä ja innostuksen paloa politiikassa. Pidän erityisesti siitä, että tutkijan koulutuksen ansiosta hän perustelee näkemyksenä, ja hänellä on kykyä hahmottaa asioita monelta kantilta.
Virpillä on järki ja sydän paikallaan. Tarvitsemme juuri hänenlaisiaan lapsiperheiden arjen puolestapuhujia.

Terhi Latvala


Ihailen Virpin tarmokkuutta, monialaisuutta, päättäväisyyttä sekä sana- ja kuunteluvalmiutta. Hän on inhimillinen. Avuillaan ja arjen kokemuksilla hän vie valitsemaansa teemaa eteenpäin.

Uskon, että Virpi pystyy eduskunnassa edistämään käytännön ratkaisuja, joilla tuetaan vanhemmuutta ja lapsiperheiden arjessa selviytymistä. Pelkkä raha ei niitä ratkaise. Myös ikääntyvä väestö tarvitsee paljon tukea, heillä on jo monenlaisia kremppoja. Luotan Virpin taitoihin!

Anneli Heikkilä


Tunnen Virpin hyvin aikaansaavana ja energisenä toimijana. Sen, minkä hän ottaa asiakseen, hän myös tekee sen. Hänen mottonsa "Pieniin päin" on hyvä. Esimerkiksi vanhukset, lapset ja vajaakuntoiset eivät kykene huolehtimaan omista eduistaan. He tarvitsevat puolestapuhujan. Virpi on siihen pätevä!

Raija Lampiselkä


Hyvä päättäjä on henkilö, joka kykenee tekemään kansakuntaa hyödyttäviä päätöksiä kaikissa tilanteissa. Hänellä pitää olla järki päässä ja sydän paikallaan. Kansanedustajiksi pitäisi valita henkilöitä, jotka pystyvät järkevään toimintaan sekä helppoina että vaikeina aikoina – myös odottamattomissa tilanteissa.

Virpillä on juuri sellaisia ominaisuuksia, joita tarvitaan kansanedustajan tehtävässä.

Paula Huhtala