Vierailijoita

Käyntejä kotisivuilla:192766 kpl
Share |

Vaaliteemani kunnallisvaaleissa 2012

1. Aikaa lapselle

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on tämän päivän suuri haaste. Monessa lapsiperheessä ruuhkavuodet ja niihin ajoittuva velkaantumisen taakka ovat raskas yhtälö. Turvaverkkojen puute ja juurettomuus venyttävät perheiden voimavarat äärimmilleen. Avioerot, päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat ovat yhä useammassa lapsiperheessä arkipäivää. Tämä aiheuttaa lasten pahoinvointia ja lisää kuntien lastensuojelumenoja. Keinoja lapsiperheiden arjen tukemiseen ovat:

 • päivähoitomaksujärjestelmän porrastaminen lyhennettyä työpäivää tekeville perheille (5-7 tunnin maksuluokka)
 • mielenterveysosaamisen vahvistaminen neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa
 • matalan kynnyksen palvelujen lisääminen ja panostaminen järjestöjen tuottamiin mielenterveyspalveluihin
 • lapsiperheiden kunnallisen kotipalvelun ylösajo esimerkiksi palvelusetelillä

2. Apua ikäihmisille

Jokaisen toiveissa on asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Ihmisarvoinen ja aktiivinen vanhuus on perusoikeus. Ikäihmisten kotona selviytymistä voidaan tukea seuraavin keinoin:

 • omaishoidontuen tason nostaminen ja takaaminen kaikille hakijoille
 • geriatrisen osaamisen vahvistaminen terveyskeskuksessa
 • kotihoidon työnjakoa selkeytetään, rutiiniasioinnit (kaupassakäynti, siivous) palvelusetelien piiriin
 • kuntoutuksen roolin vahvistaminen hoitoketjuissa ja ulottaminen kotihoidossa oleville ikäihmisille

3. Arvoa Nurmijärvelle

Enemmistö suomalaisista haluaa asua väljästi taajamissa. Tarvitsemme myös maaseutukuntia elinkeinoineen ja työpaikkoineen, joita on kehitettävä kestävältä pohjalta. Nurmijärveläiset arvostavat modernia kyläasumista ja maaseutumaista ympäristöä. Keinot maaseutumaisen elinympäristön turvaamiseksi Nurmijärvellä myös jatkossa taataan, kun:

 • koko Nurmijärveä kehitetään
 • lähipalvelut  turvataan (koulut, päiväkodit)
 • raskas liikenne ohjataan pääväylille ja taajamat/kylät rauhoitetaan asumiseen
 • maaseutumainen elinympäristö säilytetään. Louhos- ja jätteidenkäsittelyalueet eivät kuulu kylämaisemaan.

Nurmijärvestä ei saa muodostua pääkaupunkiseudun louhos-, läjitys- ja jätteidenkäsittelykeskittymää.